28 Ekim 2014

Sevakıb-ı Menakıb

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Hazretleri'nin girdaba kapılan bir gemiyi kurtarması. Sevâkıb-ı Menâkıb.

Ticaret içün İskenderiyye'ye gitmişdim. Ittifakı gemumuz girdaba dutundi. Gemimuz girdaba düşdi. Gemide olanlarin her birisi pîrlerine kurban nezr idüb halas rica ilediler. Bu fakîr de Hazret-i Mevlânâ'yı şefi' geturdim.

"Yâ Mevlânâ! Sen yetiş!" deyu âşikâre feryad iledum. Hemân Hazret-i Mevlânâ hâzır oldi.

Keşkül Dergi.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

2011–2019 idea, schola, zâhir âlem