4 Şubat 2014

1897 ― Kars Nüfusu ve Konuşulan Diller

1897 / Kars Oblastı'nda Konuşulan Diller, Lehçeler


Türkçe: 104.457 [Tatlar da katılırsa: 104.463 Tatların katılma amacı İbranice ayrıca belirtildiği için bunların Türk kökenli olduğu düşünülebilir, ayrıca Tat dili Farsçadan çok Türkçeye yakındır) > Anadolu Türkçesi: 63.547 / Karapapak Türkçesi: 29.879 / Türkmence: 8442 / Tatar Türkçesi: 2347 / Başkurt Türkçesi: 207 / Kumuk Türkçesi: 21 / Çuvaş Türkçesi: 7 / Karaçay Türkçesi: 6 / Nogay Türkçesi: 1 Tatlar : 6] 
Ermenice: 73.406
Kürtçe: 42.968
Pontus/Yunanca: 32.593
Rusça: 22.327
Ukraynaca: 5279
Polonya/Lehçe: 3243
İbranice: 1138
Litvanya/Litvanca: 892
Suriye/Keldaniler/Süryanice: 585
Farsça: 568
Gürcüce: 543
Oset/Osetçe: 520
Estonya/Estonca: 455
Lezgiler: 448 
Almanca: 430
Beyaz Rusça: 250
Çingene: 130
Çeçence lehçeleri: 124
Çerkezce lehçeleri: 97
Letonya/Letonca: 64
Moldova/Rumen/Rumence: 47
Mordovya: 26
Çek/Slovak: 11
Kyurinskoe: 11
Talış: 10
Diğer Lezgiler: 9
Karaçay: 6
Dargiler: 6
Diğer: 5
Fransızca: 4
Udinsky: 2

...


Toplam: 290.654

Ayrıca, bkz: Kars Oblastı

Arşiv: Demoscope / Recensement de l'Empire Russe (1897) — 1897 Rusya İmparatorluğu Nüfus Sayımı, Kars Oblastı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

2011–2017 idea, schola, zâhir âlem