2 Mart 2019

Ahmed Amiş Efendi — Sözler

Necmeddin Okyay

Mana kadimdir. Kimsenin olmaz.

***
Erce mi konuşalım, oyuncakça mı?
Erce akılca, oyuncakça hakikatçe.

***
İnsanların çoğu mabud-i mevhuma tapar.

***
Analar Allah'ın rahim sıfatına, babalar da rezzak sıfatına mazhar olurlar.

***
Allah senin için ahirette odun kömür yakmaz.

***
Helvaya şeker konulacak zamanı helvacı bilir.

***
Fatih, İstanbul'un Medine'sidir.

***
Gam gam üstüne, gam gam üstüne veririz. 
Gelene sevinmeyinceye, gidene yerinmeyinceye kadar.

***
Biz bir evi temelinden tepesine kadar değiştiririz, kiremiti kımıldamaz.

***
Biz köpek tabiatlıyız, kuçu kuçu derler geliriz, hoşt derler gideriz.

***
Gör geç, belle geç, durma geç...

***
Âdeti bozmayın, âlemi günahkar etmeyin.

***
Biz, "Tebbet Yedâ" suresini hatim tamam olsun diye okuruz.

***
Osmanlı'dan sözünü, ariften gözünü, evliyaullahtan özünü saklayamazsın.

***
Mehmet Efendi: 
Bir gün huzurda iken gönlümden "fakirde keşfi keramet olsa" diye geçirdim.
"Ulan keşif, meşif ne yapacaksın? Sen bana bak, ben sana bakayım, bu sana yetmez mi?"
buyurdular.

***
Yaptığınız kabahati kimseye söylemeyin. Hüküm giyer, çünkü şahit oluyor.

***
Her alınan kitabın üç defa okunmak hakkı vardır.

***
Yokuşu severim, inişi sevmem.

***
Çok Kuran okuyan bunamaz.

***
Huzurda teveccüh olmaz.

***
Kalp safası, beden hafifliği iste.

***
Beni bu türbenin türbedârı zannederler, oysa biz bütün bu âlemin türbedârıyız. 

***
Taşta hayati ilahi olmasaydı Musa'nın elbiselerini alıp kaçar mıydı?

***
Bazı insanların gözü, bazılarının sözü, bazılarının da özü değer. 
Özü değenler evliyaullahtır.

***
O, bu hep O derler. O, bu hep bu imiş.
Bunu anlayınca üç sene gökyüzüne bakamadım.

***
Zat görünür bilinmez, sıfat bilinir görünmez.

***
İyi bir iş yaparsan vücud giyer, o senin hadimin olur. O bir melaikedir.
Fena bir iş yaparsan o vücud giyer. O senin zebanindir.

***
Yapmakla yapmamakta muhayyer bırakıldığımız bir şeyde yapmamayı tercih ediniz.

***
Bakkal dükkanında duruyordum. Bir meczub bana "Ahmed" diyerek elime bir metelik koydu.
"Sıkı tut" dedi. Hayatımda bu cihetle parasız kalmadım.

***
Aşağı başa bağlıdır. Bütün kötülükler yukarıdan gelir.

***
Ne kadar terakki edersen et, üstünde yine fahamet (ululuk) vardır.

______________________

Ahmed Amiş Efendi, Seçil Ofset
18. Baskı, Ekim 2015.

2011–2020 idea, schola, zâhir âlem