30 Aralık 2017

Klasik Arap Edebiyatından Bin Bir Beyit


Mahmud Derviş'in şiirine işaret eden bir detay. (منير الشعراني – Mouneer Alshaarani‎)

وحبوبُ سنبلةٍ تجفّ ستملأ الوادي سنابل
محمود درويش

Kuruyan bir başağın taneleri
vadiyi baştan başa başaklarla dolduracak.

Mahmud Derviş.


Ey kitapları ödünç isteyen kişi! Beni rahat bırak.
Kitaplarımı ödünç vermem benim için utanç kaynağıdır.

Bu dünyada sevgilim kitaptır. 
Sen hiç ödünç verilen bir sevgili gördün mü?


Ebu'l-Feth el-Büstî'den
Ruhuna yönel ve onun faziletlerini tamamlamaya çalış.
Çünkü sen bedeninle değil ruhunla insansın.


Aklının hafifliği ayaklarında olsaydı,
ceylanı geçer tavşanı kaçırmazdı.


Akılsızın hastalığı akılsıza hemen geçiverir.
Köz bile küle konulduğu zaman söner.


Salih b. Abdülkuddüs'ten
İnsan toplar, zaman ayırır. 
İnsan yamamaya, musibetler ise yırtmaya devam eder.


Alçak gönüllü davran, aslında çok yükseklerde olduğu hâlde
suyun üstünde görülen yıldız gibi ol.


Kötü şiir sahibinden önce ölür.
İyisi ise söyleyeni ölse bile bâkidir.


Akıllı kimsenin kalbi kalbindedir,
cahil kişinin kalbi ağzındadır.


Mütenebbi'den
Hasta ve acı bir ağza sahip olan kişiye
saf su bile acı gelir.


Ebu Temmam'dan
Rızıklar akla göre dağıtılsaydı, 
hayvanlar cahillikleri sebebiyle aç kalıp helak olurlardı.


Rütbeleri yüksek olan kişi kin taşımaz. 
Tabiatı öfke olan bir kişi yücelere ulaşamaz.


Sevgileri azaldığı zaman kalpler cam gibi olur: 
Kırıkları onarılmaz hâle gelir.


Eğer bir görüşün varsa kararlı ol. 
tereddüt etmen düşüncenin bozulmasına neden olur.


Nefsini yeteri kadarına alıştır,
yoksa yeterli olandan daha fazlasını ister senden.


Kader sevk edince her şey ne kadar yakın!
Kaderde olmayınca her şey ne kadar uzak!


Her işin hayırlısı ortası olmasaydı,
güneş feleğinde orta noktada durmayı seçer miydi?


Kim öğrenmenin sıkıntısını bir saat tatmazsa,
cehalet kadehini ömür boyu içer.


Ebu Temmam'dan
İnsanın bir mahalde uzun süre kalması, yüzünü yıpratır. 
Öyleyse gurbete çık ve yenilen.


İmam Şafii'den
Yüksek emellerini gerçekleştirmek için gurbete git. Sefere çık, zira seferde beş hayır vardır:
Dert ve sıkıntıyı rahatlatmak, maişet kazanmak, ilim, edep öğrenmek ve iyi bir dost kazanmak.


Hasetçinin tuzağına sabret. Sabrın onu öldürür. 
Yiyecek bir şey bulamayınca kendini yiyen ateş gibi.


Rıza nazarı her türlü ayıbı örterken
öfke nazarı her türlü kusuru ortaya çıkarır.


Büyüyenay Yayınları, 2016.


Fethi Paşa Korusu'nda âlicenaplığıyla beni ağırlayan ve kitabını imzalayıp hediye eden Marmara Üniversitesi'nden Ali Benli'ye ve eşi Şeyma Benli'ye teşekkür ediyorum.

26 Aralık 2017

Fransızca YDS–YÖKDİL 300 Zarf Listesi (PDF)

Paul Klee


Fransızca YDS–YÖKDİL 300 Adverbe Listesi

Sınavlarda çıkmış adverbe'ler yer almakla beraber,
bunların dışında kalan, önemli gördüğüm adverbe'leri de listeye ekledim.

İndirmek İçin Tıklayınız:

https://drive.google.com/file/d/19SzvTUkhAdy1B421BAyksMeIaKosiH7j/view

Fransızca YDS–YÖKDİL 1000 Kelime Listesi için:

1000 Kelime Listesi


23 Aralık 2017

Rene Guenon — Doğu MetafiziğiDoğu Metafiziği (La Métaphysique orientale), René Guénon'un Aralık 1925'te Sorbonne'da verdiği konferans metnidir. Metnin Fransızca aslına buradan ulaşılabilir. Aşağıdaki çeviriyse İngilizce üzerinden yapılmıştır. Konferans metninin İngilizce versiyonu buradan incelenebilir. Say Yayınları'na yazının yayınlanmasında gösterdiği anlayıştan ötürü müteşekkirim.


Ananda K. Coomaraswamy, René Guénon, Surendranath Dasgupta, Doğu Bilgeliği, çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, 2012, s. 51-69.


22 Aralık 2017

Ahmed Yüksel Özemre — Prof. Dr. Yalçın Koç Üzerine

Aristoteles ve Batlamyus'un âlem tasavvuruna işaret eden bir detay.
Ahmed Yüksel Özemre, 2009 senesinde Fransa'da bulunduğumda Louis Massignon üzerine araştırma yaparken karşıma çıkan bir isimdi. Uzun bir süre Özemre'den uzak düşmüş, başka fikir dünyalarıyla ilgilenmeye başlamıştım. Birkaç sene evvel, Toşihiko Izutsu, İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar çevirisini edindim. Yine bir süre geçti böyle sessizce. Sonra, sebebini tam hatırlayamadığım bir şekilde Yalçın Koç ismi çıktı karşıma. Sadece iki kişiden Yalçın Koç hakkında hasbelkader bilgi edinme imkanım oldu: Mahmud Erol Kılıç ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Bilim Tarihi alanında doktora yapan bir büyüğüm. Geçtiğimiz günlerde Göktürk'te beni evinde misafir eden değerli bir arkadaşımla Özemre üzerine konuşmalarımız ve Üsküdar'da beni evine davet eden kıymetli bir dostumun kütüphanesinde "Üsküdar'da Bir Attâr Dükkânı" adlı eserini görmem neticesinde Özemre'nin mana dünyasıyla ilgili düşünceler iyice yeşerdi içimde. Yalçın Koç üzerine düşünceler de bu seyrin içinde sıradışı bir mevziye konumlandı böylelikle. Aşağıda Ahmed Yüksel Özemre'nin Fizik Profesörü Yalçın Koç'a dair kaleme aldığı bir yazı yer almaktadır. Yazının yayınlanmasında gösterdiği alaka ve incelikten ötürü merhum Ahmed Yüksel Özemre'nin öğrencisi, Biyoloji Öğretmeni Korkut Bey'e teşekkür borçluyum.


Ahmed Yüksel Özemre, "Portreler, Hâtıralar", Kubbealtı Neşriyat, 4. Baskı, 2016, s. 183-202. 

2011–2020 idea, schola, zâhir âlem