3 Nisan 2014

Kars Oblastı ― 1878-1917

Kars ve Kars Oblastı'na dair arşivlerin 
Rusçadan tercümesi için Doğukan Çağlar Kızıltepe'ye teşekkürle...

Ani - Ocaklı Köyü Türk Çocukları

Kars Ermenileri

Ermeni Papazlar, Kars

Terekemeler

Azeriler, Sınır Bölgesi Şöregel-Aleksandropol diğer adıyla Gümrü'den Kaçakaç göçleri ile Kars'a göç edeceklerdir

Kürt Hamidiye Alaylarından
Karapapak Hamidiye Alaylarından
Terekemeler

Bir Ermeni kadın, Sarıkamış
Rus işgalinden çok öncesi, 1833

Kars Havariler Kilisesi, 1910

Beşkilise Digor'dan küçük bir kilise

Beşkilise Manastırı, Digor - Kars. Soldan sağa Aziz Stefanos - Meryem Ana - Aziz Karapet ve Aziz Sarkis 

Demir köprü - Kars çayı - evler ve uzakta Rum Ortodoks kilisesi

Ermeniler'in yaktığı Kars çarşısı

Kars göl yeri

Okul. Günümüzde Kars İsmetpaşa İlkokulu olarak eğitimine devam etmektedir

Eski bir sokak

Kars kalesi ve etekleri, 1910

Kars Kalesi arkası, hamamlar, Kars çayı

Kars Kalesi eteği ve dere içine giden yol

Havariler Kilisesi, Evler ve Kars Kalesi

Kale surları, evler ve kilise

Kale ve surları, Kars Çayı, evler

Kale surları

Kars genel görünüş

Kars genel görünüş - Kilise ve Minare, 1900

Kars çayı ve Anadolu'nun ilk Opera binası, bugün ise hekim evi binası - uzakta Rum Ortodoks kilisesi

Kars kuş bakışı

Surlar, etekleri ve genel görünüm

Kale surları, evler ve kilise

6 Kasım 1910, Rus ordusu heykele doğru yürüyüşü

Slav Kazaklarından (Cossacks) oluşan Rus Trompet Alayı

Kars genel görünüş ve çadırlar

Taşköprü, Minare, Kilise ve Hamamlar

Sur etekleri, Taşköprü

Dereiçi

Eski Erzurum yolu

Havariler Kilisesi

Havariler Kilisesi ve Surlar

Kız okulu, Kars eski belediye binası, uzakta Rum Ortodoks Kilisesi

Rum Ortodoks Kilisesi

Kars Tren Garı


Ani - Ermeni Kralı 3. Ashot'un zafer kemeri 1903 öncesi

Ani - Gregoryan Kilisesi

Rus işgali anısına Rusların yaptığı heykel 6 Kasım 1910

Rus Askeri Katedrali, günümüzde Fethiye Camii

Sokak, evler ve halk

Bir Ermeni Kadın, Oltu
Ermeni Kadınlar, Kars

Ayrıca, bkz: 1897 Kars Nüfus Sayımı

1 yorum :

2011–2018 idea, schola, zâhir âlem