30 Aralık 2017

Klasik Arap Edebiyatından Bin Bir Beyit


Ey kitapları ödünç isteyen kişi! Beni rahat bırak.
Kitaplarımı ödünç vermem benim için utanç kaynağıdır.

Bu dünyada sevgilim kitaptır. 
Sen hiç ödünç verilen bir sevgili gördün mü?


Ebu'l-Feth el-Büstî'den
Ruhuna yönel ve onun faziletlerini tamamlamaya çalış.
Çünkü sen bedeninle değil ruhunla insansın.


Aklının hafifliği ayaklarında olsaydı,
ceylanı geçer tavşanı kaçırmazdı.


Akılsızın hastalığı akılsıza hemen geçiverir.
Köz bile küle konulduğu zaman söner.


Salih b. Abdülkuddüs'ten
İnsan toplar, zaman ayırır. 
İnsan yamamaya, musibetler ise yırtmaya devam eder.


Alçak gönüllü davran, aslında çok yükseklerde olduğu hâlde
suyun üstünde görülen yıldız gibi ol.


Kötü şiir sahibinden önce ölür.
İyisi ise söyleyeni ölse bile bâkidir.


Akıllı kimsenin kalbi kalbindedir,
cahil kişinin kalbi ağzındadır.


Mütenebbi'den
Hasta ve acı bir ağza sahip olan kişiye
saf su bile acı gelir.


Ebu Temmam'dan
Rızıklar akla göre dağıtılsaydı, 
hayvanlar cahillikleri sebebiyle aç kalıp helak olurlardı.


Rütbeleri yüksek olan kişi kin taşımaz. 
Tabiatı öfke olan bir kişi yücelere ulaşamaz.


Sevgileri azaldığı zaman kalpler cam gibi olur: 
Kırıkları onarılmaz hâle gelir.


Eğer bir görüşün varsa kararlı ol. 
tereddüt etmen düşüncenin bozulmasına neden olur.


Nefsini yeteri kadarına alıştır,
yoksa yeterli olandan daha fazlasını ister senden.


Kader sevk edince her şey ne kadar yakın!
Kaderde olmayınca her şey ne kadar uzak!


Her işin hayırlısı ortası olmasaydı,
güneş feleğinde orta noktada durmayı seçer miydi?


Kim öğrenmenin sıkıntısını bir saat tatmazsa,
cehalet kadehini ömür boyu içer.


Ebu Temmam'dan
İnsanın bir mahalde uzun süre kalması, yüzünü yıpratır. 
Öyleyse gurbete çık ve yenilen.


İmam Şafii'den
Yüksek emellerini gerçekleştirmek için gurbete git. Sefere çık, zira seferde beş hayır vardır:
Dert ve sıkıntıyı rahatlatmak, maişet kazanmak, ilim, edep öğrenmek ve iyi bir dost kazanmak.


Hasetçinin tuzağına sabret. Sabrın onu öldürür. 
Yiyecek bir şey bulamayınca kendini yiyen ateş gibi.


Rıza nazarı her türlü ayıbı örterken
öfke nazarı her türlü kusuru ortaya çıkarır.


Büyüyenay Yayınları, 2016.


Fethi Paşa Korusu'nda âlicenaplığıyla beni ağırlayan ve kitabını imzalayıp hediye eden Marmara Üniversitesi'nden Ali Benli'ye ve eşi Şeyma Benli'ye teşekkür ediyorum.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

2011–2020 idea, schola, zâhir âlem